Elde Düzleştirici Tendon Yaralanmaları (Ekstansör Tendon Yaralanmaları)

Ekstansör Tendon Nedir?

El ve parmakların sırt kısmında bulunan ekstansör tendonlar, parmakların ve başparmağın düz olmasını sağlayan yapılardır. Bu tendonlar ön koldaki kaslara bağlıdır. Tendonlar parmaklara doğru ilerledikçe düz ve ince hale gelirler. Parmaklarda, eldeki küçük kaslardan daha küçük tendonlar bu tendonlara katılır.

Ekstansör Tendonlar Nasıl Yaralanır?

Ekstansör Tendonlar; derinin hemen altında, doğrudan kemiğin üzerinde, ellerin ve parmakların sırt kısmında bulunur. Konumlarından dolayı küçük bir kesik bile onları kolayca yaralayabilir.

Daha az gördüğümüz yaralanma çeşidi şudur. Bir parmağın sıkışması sonucu tendonların kemiğe yapıştığı yerden kopmasına neden olabilir. Bu tür yaralanmadan sonra, bir veya daha fazla eklemi düz pozisyona getirmekte güçlük çekilir. Tendon ve parmaklarınızı yaralanmadan sonra tekrar kullanabilmek için uygun bir tedavi gereklidir.

Ekstansör Tendon Yaralanmaları Belirtileri Nelerdir?

Belirtillerin başında yaralanma yerinde ağrı olur. Ayrıca bir nedenle ekstansör tendon yaralandığında etkilen parmakta düzleştirici hareket kusuru oluşur.

Ekstansör Tendon Yaralanmaları Nasıl Tedavi Edilir?

Tendonun kesildiği yaralanmalarda ameliyat ile dikiş atılarak tendon uçları uç uca getirilerek dikilir.

Ancak bazı durumlarda, kesi olmadan düzleştirici tendonun parmak ucu kısmında oluşan yırtıklar genellikle atel ile sabitlenerek tedavi edilir. Ateller, parmakların pozisyonunu ve açılarını koruyarak tendonların iyileşen uçlarının ayrılmasını engeller. Ateller, tendon tamamen iyileşene kadar çıkarmadan kullanılmalıdır.

Bazen ameliyathane şartlarında kısa bir işlem ile etkilene eklem geçici bir K teli konularak sabitlenir.

En Sık Ekstansör Tendon Yaralanmaları Nelerdir?

Çekiç parmak, bir ekstansör tendonun kemikten kesildiği veya ayrıldığı uç eklemin (distal interfalangel eklem) sarkması-düşmesi ile karakterize bir durumdur. Hasta parmak ucunu, yardım almadan ya da kendisi öteki eli ile düzeltmeden bükülü durumdan düz duruma getiremez. Çekiç parmak yaralanması ikiye ayrılır.

Çekiç Parmağın (Mallet Finger) Tedavisi Nasıldır?

Tendon yaralanması ister kemiksel ister tendonsal olsun, parmak uygun pozisyonda mutlaka sabitlenmelidir. Sabitleme işlemi atel ile yapılır. Atelin boyutu ve takmanız gereken süre, yaralanmanızın türü ve yerine göre belirlenir. Atel bu süre zarfında sürekli yerinde kalmalıdır. Tendonun tamamen iyileşmesi bazı hastalarda yaklaşık 8 hafta veya daha uzun sürebilir. Atelin erken çıkarılması, parmak ucunun sarkmasına neden olabilir ve bu daha uzun süre atelin kullanılmasını gerektirebilir. Bazen uygun zamanda atel takılmasına rağmen etkilenen parmak ekleminde hafif kalıcı bir sarkma olabilir.

Çekiç Parmağın (Mallet Finger) Tedavisinde Cerrahi Gerekir Mi?

Eğer tendon kesici bir cisim ile kesilmiş ise dikiş gereklidir. Kemiksel çekiç parmak, eklem içi kırık olduğu için ameliyat planlanmalıdır.

Düğme İliği Deformitesi (Boutonniere Deformitesi) Nedir?

Orta eklem üzerindeki Ekstansör Tendonun kesilmesi veya yırtılmasından parmağın orta ekleminin bükülmüş pozisyonunu tanımlar. Tedavi de orta eklemi yaralı olan tendonunun tamamen iyileşene kadar düz bir pozisyonda sabitlenmesidir. Bazen tendon kesildiğinde hatta tendon yırtıldığında bile dikiş gerekebilir. Yaralanma tedavi edilmezse veya atel düzgün takılmazsa, parmak hızla daha da bükülebilir ve sonunda bu pozisyonda sertleşebilir.

Kesilere Bağlı Yaralanmaların Tedavisi

El sırtındaki Ekstansör Tendonlarda yaralanma sonucu oluşan kesikler, parmakların ele birleştiği eklemde parmağın düzeltilmesinde güçlük yaratır. Tendon uçlarını birbirine dikmek, bu yaralanmaları tedavi etmenin şartıdır. Ameliyat bitip cilt kapatıldıktan sonra, onarımı korumak için belirli bir pozisyonda atel ile sabitleme yapılır. Bu bölgedeki tendon yaralanması için atel, bilek ve parmağın bir kısmını içerebilir.