Troklear Displazi

İçindekilerTroklear Displazi Ne Demektir?

Diz kapağımız diz ekleminde uyluk kemiğinin alt ve ön tarafı ile eklem yapar. Diz kapağının (patella) uyluk kemiği ile eklem yaptığı bu yapıya Troklear oluk adı verilir. Troklear oluğun normalde şekli V harfi şeklindedir. 

Troklear Displazi olan hastalarda ise V şekli düz olmaya yakın hatta bazı hastalarda ters V şeklindedir. Sonuç olarak troklear oluğun derinliği azalmıştır. Diz kapağı normal oluktan kayarken düzgün bir şekilde kayamayacaktır. Diz kapağı ile oluk arasında anormal bir temas olacaktır.  Bu durum diz kapağının yerinde durmasında sorunlara yer açarak; diz kapağının altındaki kıkırdak yüzeyde, trokelar oluktaki kıkırdak yüzeyde aşınmalara, hatta diz kapağı çıkığı ile sonuçlanabilecek patellar instabilitelere yol açar.

Troklear Displazi Nasıl Bulguları Olur?

Troklear Displazi tanısı Nasıl Konulur?

Detaylı fizik muayene ve röntgeni BT ve MR gibi radyolojik görüntüleme yöntemleri ile trokelar displazi tanısı konulur. Bu görüntüleme yöntemleri ile diz kapağının yüksekte olup olmadığı, eşlik eden kıkırdak dokusunda hasar olup olmadığı kaval kemiği ile uyluk kemiği arasında açısal bir sorun olup olmadığı var ise ameliyat gerekip gerekmediği gibi soruların da cevapları bulunmuş olur.

Troklear Displazi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Troklear displazisi olan çoğu hastanın tedaviye ihtiyacı olmaz. Bu grup hastanın troklear displazi tanısı başka bir sebep ile çekilen diz MRI’ları sonucu konulur. 

Ağrı ve instabilite bulguları az olan hastalarda öncelikli olarak fizyoterapist gözetiminde egzersiz ile diz, kalça ve karın kaslarının (core) güçlendirilmesi, kaslarda gerginlik kısalık var ise onların giderilip diz kapağının dengesinin sağlanması gerekir. (hemostasis)

Troklear Displazinin Ameliyat ile Tedavisi:

Troklear displazisi olan hastaların ameliyat ile tedavisine karar vermeden önce radyolojik olarak detaylı ölçümler yapılmalı ve sorun ortaya konulup ona göre ameliyatta çözüm üretilmelidir.

Trokleoplasti Ameliyatı:

Trokleoplasti ameliyatı, anormal olan troklear oluğun şeklinin normal oluğa çevrilmesi işlemidir.

Trokleoplasti Ameliyatı:

Trokleoplasti ameliyatı, anormal olan troklear oluğun şeklinin normal oluğa çevrilmesi işlemidir. Troklear displazisi olan hastaların çok az bir kısmına bu ameliyatı yapmak gerekebilir. özellikle şiddetli troklear displazisi olan hastalarda trokleoplasti ameliyatını yapmak gerekebilir. Oldukça zor ve deneyim isteyen bir ameliyattır.