Ulnar Sinirin El Bileğinde Sıkışması (Guyon Kanalı Sendromu)

Guyon Kanalı Sendromu Nedir?

Guyon kanalı sendromu, ulnar sinirin el bileği düzeyinde bası altında kalması sonucunda ortaya çıkan bir dizi belirti ve bulguları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Ulnar sinirin el bileğin düzeyinde sıkışması elde kolda ortaya çıkan diğer sinir sıkışmalarına göre daha az sıklıkta görülür. Ulnar sinir dirsekten ele doğru ilerlerken el bileğinin avuç içi tarafının dışında Guyon kanalı adı verilen yaklaşık 4 cm uzunluğunda bir tünelden geçer ve sıkışma bu tünel içinde olur.

Guyon Kanalı Sendromu Neden Olur?

Sinir tünelden geçtikten sonra elin yüzük parmağı ile küçük parmağında sonlanır. Guyon kanalı sendromu el bileği çevresindeki eski kırıklar, tünel içinde yer kaplayan kitleler, romatoid artrit gibi bağ dokusu hastalıkları sonucu gelişebilse de hastaların büyük çoğunluğunda belirgin bir neden saptanamaz. El bileğini fazla zorlayıcı hareketler yapanlarda, özellikle bisiklet sporcularında sık görülür. Guyon kanalı sendromu en sık olarak 30-60 yaşları arasındaki erkeklerde görülür. Ama kadınlarda da rastlanmaktadır.

Guyon Kanalı Sendromu Belirtileri Nelerdir?

Guyon Kanalı Sendromu Tanısı Nasıl Konulur?

Guyon kanalı sendromu tanısı, hastanın öyküsüyle birlikte fizik muayenesi sonucunda konulan klinik bir tanıdır. Tanıda Tinel testi önemlidir, sinirin el bileğindeki olası sıkışma bölgesinde sinirin üzerine parmakla vurulur. Sinirin duyusunu sağladığı bölgeye yayılan bir karıncalanma duygusunun ya da elektrik çarpma hissinin hasta tarafından algılanması testin pozitif olduğu anlamına gelir.

Guyon kanalı sendromunun klinik tanısını doğrulayan ya da ayırıcı tanıda yardımcı olan bazı inceleme yöntemleri mevcuttur. Guyon kanalı sendromunun standart inceleme yöntemi, sinir ileti çalışmaları ve iğne elektromiyografisinden (EMG) oluşan elektrodiagnostik incelemelerdir. Bu incelemeler ile sinirlerin elektrik iletme gücü ölçülür, böylelikle sinirde bir sıkışma olup olmadığı ve varsa tam hangi seviyede sıkışma olduğu saptanır. Sinirin sıkışma seviyesinin belirlenmesi önemlidir, çünkü ulnar sinir çoğunlukla dirsek bölgesinde sıkışır ve bu çeşit sıkışmaların tedavisi farklıdır. Eğer tünel içinde basıya sebep olabilecek bir kitleden şüphelenilirse MR görüntüleme yöntemine başvurulabilir.

Guyon Kanalı Sendromu Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Guyon kanalı sendromunun tedavisi cerrahi olarak ulnar sinirin el bileğinde gevşetilmesi, sıkışmaya neden olan dokuların serbestleştirilmesidir. Ameliyat el bileğinin iç tarafında yaklaşık 2-3 cm’lik bir kesi ile yapılır ve bölgesel veya genel anestezi ile yapılır.

Ameliyattan hemen sonra hastaların tümünde belirtilerin tümü hemen geçer ve hastalar belirgin olarak rahatlarlar. Sonucu etkileyen faktörler arasında hastanın yaşı, hastalık öyküsünün süresi ve ameliyat öncesi belirtilerin şiddeti önemlidir. Hasta yaşının ilerlemesiyle, özellikle 65 yaşından sonra, belirtilerde ve el fonksiyonlarında sağlanan iyileşme azalabilmektedir. Hastalığın ileri evrelerinde sıkışma nedeniyle sinirde hücre ölümü olabildiğinden, Guyon kanalı sendromu tanısı konulduktan sonra en kısa zamanda ameliyat olunmalıdır. Ancak 70 yaşından yaşlı hastalarda dahi klinik belirtilerde belirgin bir iyileşme görülür ve hastaların hemen hepsi sonuçtan çok memnun kalırlar. Bu nedenle, yaşı ve hastalık evresi ne olursa olsun Guyon kanalı sendromlu hastalarda cerrahi tedaviden kaçınılmamalıdır.